Preventivní prohlídky


Patřím k tÄ›m lidem, kteří si dávají opravdu na svém zdraví záležet. VážnÄ› si nedokáži pÅ™edstavit, kdybych tÅ™eba na sebe kaÅ¡lala a vůbec bych nechodila na žádné preventivní prohlídky k lékaÅ™i. Tohle u mÄ› vůbec nehrozí. Já totiž o sebe hodnÄ› peÄuji, nejenomže chodím pravidelnÄ› ke kosmetiÄce a také ke kadeÅ™nici a na masáže, ale také samozÅ™ejmÄ› preventivnÄ› na vÅ¡echny lékaÅ™ské preventivní prohlídky. Také jsem si nechala zaplatit právÄ› ultrazvuk prsů, protože mÄ› prsa stále Äasto bolela, tak jsem si Å™ekla, že bych mÄ›la veliký strach, abych nÄ›co nezanedbala. Abych nezanedbala nÄ›jakou vážnÄ›jší nemoc a takovou nemoc, která se právÄ› týká prsů, urÄitÄ› víte, co ani to nechci zmiňovat.

Zdravá strava je základ.

Ani to nechci psát a ani na to nechci myslet. Byla jsem opravdu hodnÄ› ráda, když ultrazvuk ukázal, že mám naprosto zdravá prsa, takže jsem tohle mohla vylouÄit, že bych byla nÄ›jak nemocná. I vám doporuÄuji, abyste chodili pravidelnÄ› na vÅ¡echny lékaÅ™ské preventivní prohlídky, protože pÅ™i preventivních prohlídkách se může nalézt nÄ›jaká nemoc, která se jeÅ¡tÄ› dá lehce vyléÄit. HlavnÄ› ta nemoc musí být zachycená opravdu v prvopoÄátku v zárodku, aby se potom co nejlépe a nejúspěšnÄ›ji léÄila. SamozÅ™ejmÄ›, že nÄ›které nemoce vůbec nejdou vidÄ›t.

K lékaři chodím pravidelně.

Objeví se, až když jsou v posledním tažení. Tohle potom je velice smutné, ale i takhle byste nemuseli házet flintu do žita, protože vÅ¡echno se může obrátit ve váš prospÄ›ch. I nemoc, která je v posledním tažení, tak se také může opravdu skvÄ›le vyléÄit. NÄ›kdy budete brát tÅ™eba i léky do konce života, ale stojí to za to, když budete potom žít plnohodnotný život. Moje maminka také chodí pravidelnÄ› na lékaÅ™ské prohlídky. Moje maminka je naÅ¡tÄ›stí zdravá, akorát otec na to kaÅ¡le. Otec vůbec nechodí na žádné preventivní prohlídky a aby si nechal udÄ›lat tÅ™eba nÄ›jaké doplňkové vyÅ¡etÅ™ení, tak na tohoto vůbec neužije.