Náš počítač


Já si myslím, že v dneÅ¡ní dobÄ› jsou poÄítaÄe úplnÄ› na denním pořádku. PoÄítaÄe jsou takový denní chleba. Také si vzpomínám, když jsme jeÅ¡tÄ› vyrůstali bez poÄítaÄe. A Å™eknu vám, že doba bez poÄítaÄe, taková netechnická doba byla podle mého názoru opravdu perfektní. My jsme s přáteli stále chodili ven a vymýšleli jsme různé blbosti, tÅ™eba když mi bylo tÄ›ch osm nebo devÄ›t let, tak jsme stále s dÄ›tmi a s dalšími přáteli vymýšleli, co budeme dÄ›lat. Byli jsme tÅ™eba venku do devíti do veÄera, vůbec nám nevadila tma, my jsme navíc vyrůstali v takové komunitÄ› lidí, kde bylo právÄ› hodnÄ› dÄ›tí a mÄ›li jsme tam moc svých vrstevníků, což je opravdu prima.

Často pracují na home office.

PozdÄ›ji, když mi bylo asi tÅ™ináct let, tak jsme dostali domů poÄítaÄ a bylo to hlavnÄ› kvůli tomu, že je můj otec pracoval také na home officu. Tehdy to jeÅ¡tÄ› nebylo tak populární, ale Å™eknu vám, že v té dobÄ› to bylo zase velice praktické, protože můj otec byl inženýr. A také mohl pracovat v takhle z dálky z domova online. Myslím si, že v dneÅ¡ní dobÄ› práce na home office pÅ™es poÄítaÄ je opravdu perfektní a myslím si, že se to vyplatí vážnÄ› každému. Nejenom že uÅ¡etří tÅ™eba za benzín anebo peníze za autobus nebo za jinou hromadnou dopravu, ale také vlastnÄ› může být ten ÄlovÄ›k více s rodinou.

Bez poÄítaÄe už bych nefungovala.

Když tÅ™eba nÄ›kdo pracuje dvanáctky a je nÄ›kde pryÄ, tak se potom ani moc nevidí s rodinou. Proto je nejlepší, když lidé také mohou pracovat z domova, takzvanÄ› na home office. Já jsem také už nÄ›kolikrát pracovala na home office, protože mÄ› to baví a pÅ™ijde mi to více pÅ™ijatelné. Alespoň jsem doma více s rodinou. Mám nového partnera, se kterým chci samozÅ™ejmÄ› být co nejvíce. A protože máme také dÄ›ti, tak jsme jim také pořídili takový jeden starší poÄítaÄ, aby také naÅ¡e dÄ›ti mÄ›ly poÄítaÄ a mohly se také technicky vzdÄ›lávat. Já právÄ› mám ráda, když dÄ›ti se vzdÄ›lávají v technice, protože do budoucna to budou potÅ™ebovat.