Počítač a notebook


V dneÅ¡ní dobÄ› má poÄítaÄ doma už úplnÄ› každý. Vzpomínám si ale jeÅ¡tÄ› na ty Äasy a na tu dobu, kdy poÄítaÄ doma nikdo nemÄ›l. Také si pamatuji, že na naÅ¡i ulici, kde jsme mÄ›li Å™adové domky a kde jsme bydleli, tak jedna moje nejlepší kamarádka mÄ›la úplnÄ› první poÄítaÄ. Bylo to asi v roce devadesát osm. To ani nevíte, jak moc jsme ji závidÄ›li, opravdu celá ulice. Moc jsem jí závidÄ›la, že ona má poÄítaÄ. Také já si vzpomínám, že jako první nÄ›jakou aplikaci v poÄítaÄi mÄ›la, že se tam uÄila angliÄtinu. Já jsem v té dobÄ› už umÄ›la docela dobÅ™e anglicky, protože jsem vyrůstala v bilingvní rodinÄ›, takže angliÄtina je vlastnÄ› skoro můj druhý mateÅ™ský jazyk. Musím uznat, že poÄítaÄ mÄ› v té dobÄ› úplnÄ› uchvátil.

I notebook je fajn.

Říkala jsem si, jak je možné, že zrovna moje nejlepší kamarádka má poÄítaÄ, když jsou stejnÄ› na tom finanÄnÄ› dobÅ™e jako my, protože si vzpomínám, jak právÄ› se moje máma s její mámou bavily, že finanÄnÄ› jsou na tom podobnÄ› a že si možná také pořídí domů poÄítaÄ. Takže nechápu, proÄ poÄítaÄ mÄ›la jenom ona a proÄ my ne? Nakonec maminka uznala, že prý je to velice zbyteÄné, jenomže je logické, že pro nás dÄ›ti poÄítaÄ absolutnÄ› zbyteÄný nebyl. Ale také musím říct, že ze zaÄátku mÄ› poÄítaÄ opravdu hodnÄ› bavil, ale potom mÄ› pÅ™estal nÄ›jak zajímat, protože jsem mÄ›la vÄ›tší starost o to, s kým si zahraju fotbal anebo s kým budu venku. SamozÅ™ejmÄ›, že v dneÅ¡ní dobÄ› už je to úplnÄ› jinak.

PoÄítaÄ se nÄ›kdy rozbije.

V dneÅ¡ní dobÄ› bych bez poÄítaÄe opravdu být nemohla, a to hlavnÄ› kvůli studiu a také kvůli zamÄ›stnání a také kvůli zábavÄ›. Já totiž moc ráda se dívám na filmy, a to právÄ› na poÄítaÄi. Mám tam stažené různé aplikace, kde sledují filmy. NejradÄ›ji mám thrillery a horory a jsem ráda, že právÄ› poÄítaÄ můžu mít také v posteli. V posteli mám také hlavnÄ› ale notebook, protože je takový více praktický a dá se pÅ™enášet a opravdu tam se skvÄ›le sledují filmy. Mám naÅ¡tÄ›stí opravdu velikou obrazovku.