Počítače a lidé


Jsou i tam, kde vůbec nejsou potÅ™eba. Kde by to Å¡lo pÄ›knÄ› postaru, ale Å¡lo. Jenže,k proÄ, že ano.  

Máme ho každý doma. DÄ›ti i dospÄ›lí. NÄ›kteří je k práci potÅ™ebují, ale zase bylo možné uvážit, zda skuteÄnÄ› nutnÄ›. Nemíním tím pomlouvat existenci poÄítaÄů, to ne, protože i já sám doma jeden mám. Je to sice vykopávka, ale na psaní textů mi naprosto dostaÄuje. Už bych nikdy na psacím stroji psát nechtÄ›l. PÅ™edstavte si, že máte naklepanou celou stránku a na konci pÅ™eklep. Ten tam firma, nebo prostÄ› pro koho pracujete mít nechce a korekÄní pásky neuznává. Nebo je uznává, ale například jen pro vnitÅ™ní potÅ™eby. Dopis pro zákazníka musí být prostÄ› bez jediné chybiÄky. Nesmí mít žádnou vadu na kráse. Takže takový pÅ™eklep na konci stránky byl skuteÄnÄ› pro radost z díla.  

muž a poÄítaÄ

Rovněž psaní Älánků a povídek je na poÄítaÄi o hodnÄ› lepší. Mohu si pÅ™esunou celý odstavec, nebo jej vyjmout a použít pozdÄ›ji. Chyby se mažou lehce a v textu se dají dÄ›lat úpravy vlastnÄ› kdykoli. To co se napsalo na stroji tam prostÄ› bylo a pÅ™es to nejel vlak. NeÅ¡lo s tím nic dÄ›lat, leda pÅ™epsat celé znovu. Což bylo nÄ›kdy skuteÄnÄ› dost o nervy. ProstÄ›, psát na poÄítaÄi, to je nÄ›co jiného. Mimochodem, psát na poÄítaÄi je drobátko nesmysl, pochopitelnÄ›, že píši na klávesnici a pÅ™es poÄítaÄ to celé jen pracuje. Uloží se to v nÄ›m a posílá napsaný text na monitor. Takže by správnÄ› mÄ›lo být, psaní textu pomocí poÄítaÄe. Ale to není až tak důležité.  

psaní na klávesnici

ChtÄ›l jsem tím jen říci, že poÄítaÄe usnadní lidem Äinnost. To je bezesporu pravda. Ale jakmile dojde k závadÄ›, odstaví to klidnÄ› celou budovu, dílnu, nebo obchod. Takže je nutný dozor.  

Zcela jistÄ› nám budou poÄítaÄe pomáhat i nadále a budou neustále kupovány. V rukou jednotlivce je to jedno, ale když se jich spojí nÄ›kolik dohromady, může snadno dojít k ohrožení celé struktury. Musíme si dávat pozor.