Schůzka proběhla podle představ a přesto se neozval? Muži se neozývají z mnoha důvodů!


MÄ›la jste schůzku s mužem, který se vám líbí, zaujal vás a slíbil, že se zase ozve, ale neozval? JistÄ› se vám hlavou honí vÅ¡emožné myÅ¡lenky. Zejména proÄ? 

Schůzka proběhla podle představ a přesto se neozval? Muži se neozývají z mnoha důvodů! 

Snad každé ženÄ› se to už nÄ›kdy stalo. Schůzka s pohledným a milým nápadníkem probÄ›hla, dle vaÅ¡eho úsudku vÅ¡echno probÄ›hlo v pořádku a bylo to, jak to mÄ›lo být, ale i když slíbil, že se ozve, ani po nÄ›kolika dnech od nÄ›j nemáte žádnou zprávu. Je jasné, že vám pak hlavou běží vÅ¡emožné scénáře, pÅ™ehráváte si vÅ¡echno, co se dÄ›lo na schůzce a hledáte cokoliv, co by vám dalo odpovÄ›di. Dost Äasto ale chyba není v ženÄ›, ale v samotném muži. NetÅ™eba se tolik trápit, koneckonců i vy sama se můžete zeptat, co se stalo. 

prostřený stůl

ProÄ se tedy muži neozývají, i když to slíbili? 

Důvodů může být Å™ada, muž může být zaneprázdnÄ›ný, pÅ™ednÄ› si je tÅ™eba uvÄ›domit, že zatímco ženy mají potÅ™ebu komunikovat okamžitÄ› po schůzce, potÅ™ebují uklidnÄ›ní i jakousi zpÄ›tnou vazbu, muži to tak obvykle nemají. Po schůzce se zase vÄ›nují svým Äinnostem a práci a nehledí na to, zda už ubÄ›hl od schůzky týden nebo jen den. Oni mají Äas, ale samozÅ™ejmÄ›, každý muž, který o ženu zájem má, ho nakonec projeví a ozve se. Ověřit si to můžete tak, že zkrátka napíšete sama. Ne hned, ale s odstupem pár dnů. Obvykle zpÄ›tná reakce vám odhalí více. Tedy projeví se zájem nebo nezájem. BuÄte ale nohama na zemi a neupínejte se na to, že i když schůzka byla fajn, bude to pokraÄovat. Muži dost Äasto zaÅ™adí zpáteÄku a my ženy nikdy neodhalíme skuteÄný důvod. 

Možná jste byla až moc otevřená, odhalila jste toho o sobě moc, což mohlo vést k tomu, že se muž zalekl. Někdy naopak je žena až příliš uvolněná, jeví se tak, že sama nemá zájem, což mužům neimponuje, i když si třeba myslíte opak. 

schůzka ve dvou

Jak to bylo s komunikací? 

PÅ™ehrajte si v hlavÄ›, na jaké úrovni byla vaÅ¡e komunikace. Byly tam hluché místa? Zažili jste trapné minuty ticha, kdy už ani jeden z vás nevÄ›dÄ›l, o Äem si máte povídat? To je dost Å¡patnÄ›. Možná jste taky až moc mluvili o problémech, o rodinných vztazích nebo o svých bývalých partnerech. Taková témata na první rande nepatří, to může také muže odradit. NÄ›kdy prostÄ› jen nezafunguje chemie, názorovÄ› můžete být jinde, můžete mít jiné touhy. Muži to pak Å™eší jednoduÅ¡e a už prostÄ› dál dÄ›lají jen mrtvé brouky.