Kdo by měl navštěvovat kurzy IT


Dnes je nabízeno mnoho nejrůznějších kurzů. Ty nám mají pomoci zlepšit kvalifikaci a získat nové, lepší a především lépe placené zaměstnání. Není tedy divu, že mnohdy jsou při registraci na úřadu práce dokonce povinné – tyto jsou však většinou placené a nemusíme si je tedy hradit sami.

Jedním z těch nejpopulárnějších patří bezesporu kurzy IT SD Academy, tedy ty počítačové. V nich se učíme základy práce s počítačem a také s internetem. A není divu – již dlouho je pravdou, že alespoň základy práce na počítači jsou pro prakticky všechny kancelářské profese naprosto nezbytné.

příklad IT kurzu

To může být problém především pro starší ročníky, které s ním nemají tolik zkušeností. Právě v těchto kurzech se naučíme pracovat například s programy jako Word či Excel. Je však nutné si uvědomit, že v těchto kurzech se nepůjde nijak do hloubky. Naučíme se pouze naprosté základy, které jsou potřeba například právě pro práci v kanceláři.

Z tohoto důvodu také není vhodný pro všechny. Pokud se na něj například přihlásíme proto, abychom se o počítačích dozvěděli něco nového, případně abychom šli nějak do hloubky, pak budeme nejspíše zklamáni.

žena na IT kurzu

Zde si také musíme uvědomit, že pokud na něj nebudeme posláni úřadem práce, pak si jej budeme muset zaplatit sami. A takovýto kurz není zrovna levný. Je tedy dobré se předem ujistit, že se tam skutečně naučíme to, o co máme zájem, případně co potřebujeme k získání vytouženého zaměstnání.

Je tedy jasné, že tento typ kurzu je vhodný především pro starší občany, kteří prozatím s počítačem příliš do styku nepřišli, avšak zaměstnavatel to po nich začíná požadovat. Je pak pravděpodobné, že se zvyšujícím se věkem odchodu do důchodu bude tato situace stále častější. Bohužel, mnoho zaměstnanců úřadů práce si tuto skutečnost příliš neuvědomuje. Proto na něj posílají i ty, pro které je zbytečným. A to je škoda, neboť je to pouze zbytečná ztráta času všech zúčastněných.