Proč staří lidé mají tolik problémů se zdravím


Asi nikdo z nás se netěší na stáří. A není to jen připomínka blížící se smrti, co nás od něj odrazuje, ale především také nejrůznější zdravotní problémy, které se s ním takřka bez výjimky pojí. Je v podstatě jedno, jaký život jsme vedli.

 

Zdaleka nejÄastÄ›ji se u starších lidé objevují problémy s kostmi a klouby, jmenovitÄ› pak artróza a osteoporóza. Ty jsou rozšířeny nikoliv jako civilizaÄní choroby, jak si mnozí myslí, nýbrž z naší Å¡patné páteÅ™e – ta je totiž vhodná pro chůzi po ÄtyÅ™ech, nikoliv po dvou.

 

kontrast mládí a stáří

 

Za co vÅ¡ak páteÅ™ nemůže, jsou slábnoucí smysly. To, že ve stáří se nám zhorÅ¡uje sluch a zrak je vÅ¡eobecnÄ› známo. Ve skuteÄnosti se zhorÅ¡ují vÅ¡echny smysly, avÅ¡ak vzhledem k tomu, že 70 % informací získáváme právÄ› díky oÄím a uším, není divu, že si všímáme pÅ™edevším jich.

 

Zde je důvodem opotÅ™ebení naÅ¡ich smyslových orgánů. Není se co divit, že po desetiletích prakticky konstantního působení již nefungují tak dobÅ™e. Je proto vhodné se na to pÅ™ipravit dopÅ™edu a podle toho se zařídit. Také bychom s tím mÄ›li poÄítat, pokud s nÄ›jakým starším ÄlovÄ›kem mluvíme.

 

ruce starého ÄlovÄ›ka

 

Také je pravdou, že mozek již nefunguje tak rychle jako dřív, a ani reflexy nejsou ani zdaleka takové. To může působit problémy například při řízení automobilu, proto je potřeba o tom vědět a dávat pozor. Důvodem jsou zde ubývající neuronová spojení v mozku. Jedná se bohužel o proces, který nejde nijak zvrátit.

 

Také orgány již nefungují tak dobÅ™e, zejména srdce a plíce jsou mnohem citlivÄ›jší. I proto u starších lidí ÄastÄ›ji vídáme infarkt Äi plicní onemocnÄ›ní. Tito lidé by proto mÄ›li být na sebe opatrní. Může jim to totiž znaÄnÄ› zkrátit život, což nikdo z nás nechce.

 

Není pochyb o tom, že stáří není nic příjemného. Je však potřeba se s ním vypořádat. Čeká každého z nás, pokud nás tedy dříve nepotká nějaká nehoda. A uvidíte, že to není až tak hrozné, jak by se mohlo zdát.