Jaká si dát předsevzetí, abyste je dodržela?


NovoroÄní pÅ™edsevzetí si dává vÄ›tÅ¡ina lidí. ZaÄátek roku k tomu přímo vybízí. ZaÄnete od nuly, plná elánu a vÅ¡e se bude daÅ™it. To jsou slibné plány, které vÅ¡ak vÄ›tÅ¡inou s koncem ledna zaÄnou mít menší Äi vÄ›tší trhliny. ProÄ to tak je?

1) Dáváte si nereálné cíle typu: zhubnu 10kg za mÄ›síc, už nikdy si nedám sladké, každý den se nauÄím 50 nových Å¡panÄ›lských slovíÄek.

2) PÅ™edsevzetí vás nebaví a dÄ›láte ho vlastnÄ› z donucení, například jste si Å™ekla, že zaÄnete bÄ›hat. Ale bÄ›hání vás nebaví, pÅ™ijde vám nudné a bolí vás z nÄ›j nohy.

žena

Tím se dostáváme k tomu, co změnit, aby se vám letošní předsevzetí splnilo.

1) Cíl musí být jasně definovaný, splnitelný a reálný.

2) K předsevzetí byste měla mít takovou motivaci, aby vás bavilo jej plnit. Vneste do něj trochu zábavy a hravosti.

Například pokud vás nebaví bÄ›hání, najdÄ›te si jiný sport, který vás bude bavit. TanÄete nebo se pÅ™ihlaste na lekce pilátes. To samé s konzumací sladkého. Asi sama tušíte, že úplnÄ› ho vynechat není reálné. Půl ledna byste byla akorát nervózní a skonÄilo by to totálním vyluxováním lednice. Lepší přístup je omezit ho a tÅ™eba 1x v týdnu si vychutnat ten nejsladší karamelový vÄ›trník v cukrárnÄ›.

I malé pokroky se poÄítají, nezapomeňte se za dosažené úspÄ›chy také pochválit a odmÄ›nit.

žena

Když se nedaří?

Víte, proÄ vÄ›tÅ¡ina pÅ™edsevzetí také konÄí? StaÄí jedno malé zaváhání a vÄ›tÅ¡ina lidí to vzdá, a to úplnÄ›. MÄ›síc se snaží a pak pÅ™estanou, definitivnÄ›. Ale život nejde podle plánu, ideálnÄ›. Je jasné, že vám pÅ™edsevzetí nÄ›co naruší, může to být nemoc, závÄ›rka v práci nebo neshody s partnerem. Ale důležité je nepÅ™estat a i když budete mít tÅ™eba týden pauzu, poté pokraÄovat dál.

Pokud jeden den vynecháte nová slovíÄka z angliÄtiny, nezoufejte. Nic se nedÄ›je, druhý den normálnÄ› pokraÄujte, jakoby se nic významného nedÄ›lo.

Přejeme ať se vám splní všechna předsevzetí.