Víte, co je to protahovák


Znáte legendární zábavný pořad s Jiřím Krampolem s názvem „Nikdo není dokonalý“? Pokud ne, pak vám jen v krátkosti nadhodíme, že tu pan Krampol pokládal kolemjdoucím na ulici otázky na různá témata, a dozvídal se od lidí mnohdy až neuvěřitelné věci. Kdyby jim položil otázku, co je to protahovák neboli protahovací trn, možná by to byl opět důvod k báječné televizní zábavě. Někteří lidé by možná odhadovali, že jde o nějaké náčiní pro švadleny na protahování gumy do tepláků v pase, anebo by třeba někdo předpokládal, že je to cosi pro protahovací cvičení na cvičebních podložkách v rámci jógy. A možná, že by správnou odpověď neznal nikdo, dokud by pan Krampol nenarazil na ulici na zkušeného strojaře.

vložka v zámku

Protahovací trn opravdu není určen ani pro švadleny, ani pro cvičence jógy, jde skutečně o strojírenský nástroj, kterým se vyrábí obtížně zhotovitelné otvory v různých obrobcích. Typickým příkladem využití protahováku v praxi je výroba vložek do patentních zámků vchodových dveří do domů a bytů. Jak jinak zhotovit něco tak složitého, kde je otvor v zámku nesouměrný a velmi tvarově rozmanitý?

Protahovacím trnem můžete vyrobit prakticky jakýkoli tvar otvoru, co vás napadne, s ostrými úhly (hvězdici), mnohoúhelník, elipsu, různé křivky, zaoblení atd.

dveře do bytu

A jak takový protahovací trn https://www.i-nastroje.cz/protahovaci-trny vlastně vypadá? Je to velmi speciální dlouhý trn (tyč), opatřená zuby, které postupně odebírají třísku, aby finální zuby docílili přesného požadovaného tvaru i rozměru. Trn se protáhne skrze předvrtaný otvor a tím vlastně proces obrábění končí. Zřejmě tušíte, že trny jsou poměrně drahé nástroje, a že se vyplatí především pro sériovou výrobu, čímž se jejich zhotovení také zaplatí. Je tomu tak, proto každý, kdo protahovací trny poptává, musí mít předem jasno ve svém výrobním programu, jak výrobu vést a financovat, aby byla rentabilní.