Prazvláštní zvířata na planetě I


Podívejme se trochu blíže na živoÄiÅ¡nou říši, a pozastavme se u druhů, k nimž nÄ›která prapodivná zvířátka patří.

  • Ksukol ocasatý (Daubentonia madagascariensis) – jedná se o vzácnou madagaskarskou poloopici – lemura, jehož vzhled v „obliÄeji“ je pÅ™inejmenším legraÄní. Vykulené oÄi, Å¡piÄatá brada a velké odstáté uÅ¡i s permanentnÄ› rozcuchanou srstí vás rozesmÄ›jí a malé dÄ›ti by se mohly i vylekat. Záleží vÅ¡ak na vkusu a úhlu pohledu.  Každý druh, byÅ¥ nevzhledný, má v přírodÄ› své místo; vzhled tÄ›ch ostatních posuzujeme pouze my lidé – vždyÅ¥ i jméno jsme mu dali prazvláštní.

Ksukol ocasatý

  • Želva s hadím krkem – myslíte, že takový živoÄich neexistuje? Omyl. TÄ›chto želv žije na svÄ›tÄ› hned nÄ›kolik druhů. A protože je krk tÄ›chto želv opravdu dlouhý, nedokáží ho pod krunýř zatáhnout jako běžné želvy, a tak se ubránit nepříteli. AvÅ¡ak i s tímto problémem si evoluce poradila a želvy si svůj dlouhatánský krk pod krunýř smotávají nebo si ho omotávají kolem boÄní Äásti krunýře. Patří sem zejména:

    • Želva dlouhokrká východní (Chelodina longicolis), která je polovodním druhem a žije v jihovýchodní Austrálii; je masožravá a živí se pÅ™evážnÄ› rybami, hmyzem a bezobratlými živoÄichy.
    • Argentinská želva s hadím krkem (Hydromedusa tectifera) – jejím domovem je StÅ™ední a Jižní Amerika. Žije v prostÅ™edí tekoucích vod.
    • Želva s hadím krkem (Chelodina mccordi) – jedná se o endemitní druh na indonéském ostrovÄ› Rote a tato želva má v porovnání s ostatními asi svůj krk nejdelší.

Želva s hadím krkem

  • Krtek hvÄ›zdonosý (Condylura cristata) – zdá se, jako by tomuto tvoru nÄ›kdo ublížil, nicménÄ› takový je jeho vzhled. Z ÄumáÄku mu totiž vyrůstají masité chapadlovité útvary hvÄ›zdicového vzhledu, které působí až straÅ¡idelnÄ›. AvÅ¡ak tyto přívÄ›sky jsou plné receptorů, které krtkovi pomáhají orientovat se v prostÅ™edí a najít cestu do podzemí. V podstatÄ› mu nahrazují Äich i hmat. Tento roztÅ™epený „nos“ patří k nejcitlivÄ›jším a nejvnímavÄ›jším smyslům, které kdy příroda vytvoÅ™ila.